input license here

Waktu-waktu Terkabulnya Do'a


1.Saat Berbuka Puasa

   Abu Hurairah berkata: Kami berkata: Wahai Rasulullah, kenapa kami bila berada di dekat baginda, hati kami melunak, kami zuhud di dunia dan kami termasuk ahli akhirat, tapi bila kami bergegas meninggalkan baginda lalu kami bergaul dengan keluargaku, mencium anak-anak kami, kami mengingkari diri kami sendiri (maksudnya agamis seperti semula). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Andai kalian bila pergi meninggalkanku berada dalam kondisi kalian seperti itu, niscaya para malaikat mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk baru agar mereka berbuat dosa lalu Allah akan mengampuni mereka." Berkata Abu Hurairah: Aku berkata: Wahai Rasulullah, dari apa makhluk diciptakan? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: "Dari air." Kami bertanya: Surga, apa bangunanya? Beliau menjawab: Bata dari perak dan bata dari emas, semennya minyak kesturi yang harum, tanahnya mutiara dan permata, debunya za'faran, barangsiapa memasukinya, ia bersenang-senang dengan tidak jemu, kekal, tidak mati, baju mereka tidak usang, kemudaan mereka tidak lenyap." Setelah itu beliau bersabda:
"Tiga orang yang doanya tidak tertolak; imam adil, orang puasa saat berbuka dan doa orang yang terzalimi, doanya diangkat diatas awan dan pintu-pintu langit dibukakan

Rabb 'azza wajalla berfirman: Demi keperkasaanKu, aku akan menolongmu meski setelah selang berapa lama."

2.Pada Malam Lailatul Qadar

    Aisyah ia berkata; wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah lailatul qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya? Beliau mengatakan: "Ucapkan;
ALLAAHUMMA INNAKA 'AFUWWUN KARIIMUN TUHIBBUL 'AFWA FA'FU 'ANNII (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Maha Pemurah, Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku).


3.Saat Hari Arafah

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari 'Arafah dan sebaik-baik apa yang aku dan para Nabi sebelumku katakan adalah "LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAHU LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR
(Tiada Ilah melainkan Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kerajaan dan pujian dan Dialah Maha menguasai atas segala sesuatu).

4.Setelah Ashar Sampai Terbenamnya Matahari

    Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda;
jum'at itu dua belas -maksudnya jam- dan tidak di dapati seorang muslim pun yang meminta kepada Allah kecuali Allah 'azza wajalla akan mengabulkannya, maka bersegeralah untuk mendapatkannya pada waktu-waktu akhir setelah Ashar.

5.Diantara Adzan Dan Iqamah

    Anas bin Malik ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Do`a antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak.
Abu Isa berkata; "Hadits Anas ini derajatnya hasan shahih. Dan hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al Hamdani dari Buraid bin Abu Maryam dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut."

6.Saat Sedang Sujud Dalam Shalat

    Abu Shalih Dzakwan bercerita dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,
Keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa.

7.Ketika Sebelum Shalat Pada Shalat Wajib

    Abu Umamah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam ditanya; wahai Rasulullah, doa apakah yang paling di dengar? Beliau berkata:
Doa di tengah malam terakhir, serta setelah shalat-shalat wajib.

Abu Isa berkata; hadits ini hasan dan telah diriwayatkan dari Abu Dzar serta Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Doa di tengah malam terakhir lebih baik dan lebih diharapkan…." Atau seperti itu.

8.Sejak Imam Naik Mimbar Sampai Selesai Shalat Jum'at

    Abu Musa Al Asy'ari ia berkata; Abdullah bin Umar bertanya padaku, "Apakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam perihal satu waktu (yang mustajab) pada hari Jum'at?" Abu Burdah berkata; Saya menjawab, "Ya, aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Waktunya ialah antara imam duduk (di mimbar) hingga selesai shalat Jum'at.

9.Saat Perang Berkecamuk

    Sahl bin Sa'd, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Dua perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak, yaitu: berdoa ketika adzan, dan (berdoa) ketika susah di saat sebagian mereka membunuh sebagian yang lain (ketika perang).

Musa berkata; dan telah menceritakan kepadaku Rizq bin Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: " Dan waktu hujan."

10.Saat Meminum Air Zam-Zam

      Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Air Zamzam (berkhasiat) sesuai dengan niat (tujuan) diminum (oleh penggunanya).

11.Saat Bangun Tidur Dan Sebelum Tidur Bersuci

      Mu'adz bin Jabal dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci, kemudian ia terbangun di tengah malam, lalu ia memohon sesuatu kepada Allah dari perkara dunia atau perkara akhirat, niscaya akan di berikan kepadanya.
Baca Juga
Fathesshop
"Kegagalan Adalah Hal Yang Biasa"
SHARE
Lebih baru Terlama
Subscribe to get free updates

Posting Komentar